Niedziela, 19 Luty 2017
Aisko.pl
Aisko.pl
więcej
Koszyk
...jest pusty
Kategorie
więcej
ZnajdĽ produkt
szukaj również w opisach
    
więcej
Media o nas
Media o nas
więcej
Referencje, wyróżnienia
Referencje, wyróżnienia
Nasza firma i nasze produkty zdobyły wiele nagród i wyróżnień.
SprawdĽ za co ceni± nas nasi Klienci.
Poradniki
"Wielorodzinne Budynki Mieszkalne – Chroń Życie i Zainwestuj w Swoje Bezpieczeństwo" "Wielorodzinne Budynki Mieszkalne – Chroń Życie i Zainwestuj w Swoje Bezpieczeństwo"
28 listopada 2013 r. w murach Centralnego Muzeum Pożarnictwa odbyła się sesja po¶więcona bezpieczeństwu w budynkach mieszkalnych. Organizatorami konferencji były: Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach, Stowarzyszenie Kominy Polskie, Centralne Muzeum Pożarnictwa oraz Urz±d Miasta Mysłowice.
W¶ród zaproszonych go¶ci znaleĽli się:
  • nadbryg. Marek R±czka – ¦l±ski Komendant Wojewódzki PSP,
  • st. bryg. mgr inż. Włodzimierz Bareła – Dyrektor CMP,
  • st. bryg. Krzysztof Biskup – z-ca dyrektora Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej,
  • st. kpt. mgr inż. Piotr Cholajda – zastępca Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego PSP,
  • Piotr Cembala – prezes Stowarzyszenia Kominy Polskie,
  • Sylwia Komraus – Dyrektor O¶rodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach,
  • Daniel Jacent – wiceprzewodnicz±cy Rady Miasta Mysłowice.
Na konferencję przybyli również komendanci powiatowi i miejscy PSP z województwa ¶l±skiego, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, osoby nadzoruj±ce mieszkania komunalne, a także przedstawiciele firm produkuj±cych urz±dzenia bezpieczeństwa dla budynków.
Organizatorzy przygotowali dla uczestników niespodziankę. Osoby chc±ce wej¶ć do hali CMP, musiały przej¶ć przez zadymione namioty ustawione przy wej¶ciu. W sali audiowizualnej zgromadziło się ok. 250 osób. Konferencję otworzył dyrektor CMP st. bryg. mgr inż. Włodzimierz Bareła, który przywitał zaproszonych go¶ci, życz±c udanych obrad. Następnie głos zabrał nadbryg. Marek R±czka, który omówił specyfikę działalno¶ci straży pożarnych w województwie ¶l±skim w odniesieniu do zagadnień bezpieczeństwa w budynkach mieszkalnych.
Jako pierwszy referat wygłosił st. bryg. Krzysztof Biskup z Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej. W wyst±pieniu zwrócił uwagę na kluczowy element bezpieczeństwa, jaki stanowi± w budynkach mieszkalnych czujniki dymu i tlenku węgla. Następnie referaty wygłosili: Piotr Cembala reprezentuj±cy Stowarzyszenie Kominy Polskie na temat Kominy i wentylacja w budynkach wielorodzinnych. Po nim głos zabrał Piotr Lipa referuj±cy temat Wentylacja i jej wspomaganie w budynkach wielorodzinnych. Akademię Górniczo-Hutnicz± reprezentował Grzegorz Czerski z tematem Bezpieczna eksploatacja urz±dzeń gazowych. O nadzorze kominiarskim nad urz±dzeniami gazowymi i kominowymi mówił Marcin Ziombrski z Korporacji Kominiarzy Polskich. Mariusz Radoszewski referował na temat ochrony obiektów mieszkalnych przed pożarem. O kampanii edukacyjno-prewencyjnej referat wygłosił Piotr Cholajda. Sesję zakończył referat Zbigniewa Kopyto na temat do¶wiadczeń angielskich w stosowaniu czujek dymu i tlenku węgla.
W¶ród licznie zgromadzonego audytorium organizatory rozlosowali czujniki tlenku węgla firmy Kidde.
Sumuj±c, konferencja stanowiła efektywny przyczynek do ogólnopolskiej kampanii „Nie dla czadu!”
Wielorodzinne Budynki Mieszkalne – Chroń Życie i Zainwestuj w Swoje BezpieczeństwoFoto: Aisko Wielorodzinne Budynki Mieszkalne – Chroń Życie i Zainwestuj w Swoje BezpieczeństwoFoto: Aisko
Wielorodzinne Budynki Mieszkalne – Chroń Życie i Zainwestuj w Swoje BezpieczeństwoFoto: Aisko Wielorodzinne Budynki Mieszkalne – Chroń Życie i Zainwestuj w Swoje BezpieczeństwoFoto: Aisko
Wielorodzinne Budynki Mieszkalne – Chroń Życie i Zainwestuj w Swoje BezpieczeństwoFoto: Aisko Wielorodzinne Budynki Mieszkalne – Chroń Życie i Zainwestuj w Swoje BezpieczeństwoFoto: Aisko
Wielorodzinne Budynki Mieszkalne – Chroń Życie i Zainwestuj w Swoje BezpieczeństwoFoto: Aisko Wielorodzinne Budynki Mieszkalne – Chroń Życie i Zainwestuj w Swoje BezpieczeństwoFoto: Aisko
Wielorodzinne Budynki Mieszkalne – Chroń Życie i Zainwestuj w Swoje BezpieczeństwoFoto: Aisko Wielorodzinne Budynki Mieszkalne – Chroń Życie i Zainwestuj w Swoje BezpieczeństwoFoto: Aisko
Wielorodzinne Budynki Mieszkalne – Chroń Życie i Zainwestuj w Swoje BezpieczeństwoFoto: Aisko Wielorodzinne Budynki Mieszkalne – Chroń Życie i Zainwestuj w Swoje BezpieczeństwoFoto: Aisko
Kontynuuj
niedziela, 19 luty 2017  |  49 971 787 wywołań od 22 03 2004
Copyright © 2004 -2017 Aisko  |  Created by Sieniek  |  Powered by osCommerce