Saturday 23 January, 2021
Aisko.pl
Aisko.pl
more
Shopping Cart
0 items
Categories
more
Quick Find

search in names

search in descriptions

search in keywords

min price
max price

more
Media - about us
Media - about us
more
Our references
Our references
Nasza firma uczestniczy w programie Rzetelna Firma, promującym rzetelność płatniczą i transparentność w obrocie gospodarczym.
KupujÄ…c u nas kupujesz w rzetelnej firmie!
Guide
"Wielorodzinne Budynki Mieszkalne – Chroń Życie i Zainwestuj w Swoje Bezpieczeństwo" "Wielorodzinne Budynki Mieszkalne – Chroń Życie i Zainwestuj w Swoje Bezpieczeństwo"
28 listopada 2013 r. w murach Centralnego Muzeum Pożarnictwa odbyła się sesja poświęcona bezpieczeństwu w budynkach mieszkalnych. Organizatorami konferencji były: Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach, Stowarzyszenie Kominy Polskie, Centralne Muzeum Pożarnictwa oraz Urząd Miasta Mysłowice.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się:
  • nadbryg. Marek Rączka – Śląski Komendant Wojewódzki PSP,
  • st. bryg. mgr inż. Włodzimierz Bareła – Dyrektor CMP,
  • st. bryg. Krzysztof Biskup – z-ca dyrektora Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej,
  • st. kpt. mgr inż. Piotr Cholajda – zastępca Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego PSP,
  • Piotr Cembala – prezes Stowarzyszenia Kominy Polskie,
  • Sylwia Komraus – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach,
  • Daniel Jacent – wiceprzewodniczący Rady Miasta Mysłowice.
Na konferencję przybyli również komendanci powiatowi i miejscy PSP z województwa śląskiego, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, osoby nadzorujące mieszkania komunalne, a także przedstawiciele firm produkujących urządzenia bezpieczeństwa dla budynków.
Organizatorzy przygotowali dla uczestników niespodziankę. Osoby chcące wejść do hali CMP, musiały przejść przez zadymione namioty ustawione przy wejściu. W sali audiowizualnej zgromadziło się ok. 250 osób. Konferencję otworzył dyrektor CMP st. bryg. mgr inż. Włodzimierz Bareła, który przywitał zaproszonych gości, życząc udanych obrad. Następnie głos zabrał nadbryg. Marek Rączka, który omówił specyfikę działalności straży pożarnych w województwie śląskim w odniesieniu do zagadnień bezpieczeństwa w budynkach mieszkalnych.
Jako pierwszy referat wygłosił st. bryg. Krzysztof Biskup z Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej. W wystąpieniu zwrócił uwagę na kluczowy element bezpieczeństwa, jaki stanowią w budynkach mieszkalnych czujniki dymu i tlenku węgla. Następnie referaty wygłosili: Piotr Cembala reprezentujący Stowarzyszenie Kominy Polskie na temat Kominy i wentylacja w budynkach wielorodzinnych. Po nim głos zabrał Piotr Lipa referujący temat Wentylacja i jej wspomaganie w budynkach wielorodzinnych. Akademię Górniczo-Hutniczą reprezentował Grzegorz Czerski z tematem Bezpieczna eksploatacja urządzeń gazowych. O nadzorze kominiarskim nad urządzeniami gazowymi i kominowymi mówił Marcin Ziombrski z Korporacji Kominiarzy Polskich. Mariusz Radoszewski referował na temat ochrony obiektów mieszkalnych przed pożarem. O kampanii edukacyjno-prewencyjnej referat wygłosił Piotr Cholajda. Sesję zakończył referat Zbigniewa Kopyto na temat doświadczeń angielskich w stosowaniu czujek dymu i tlenku węgla.
Wśród licznie zgromadzonego audytorium organizatory rozlosowali czujniki tlenku węgla firmy Kidde.
Sumując, konferencja stanowiła efektywny przyczynek do ogólnopolskiej kampanii „Nie dla czadu!”
Wielorodzinne Budynki Mieszkalne – Chroń Życie i Zainwestuj w Swoje BezpieczeństwoFoto: Aisko Wielorodzinne Budynki Mieszkalne – Chroń Życie i Zainwestuj w Swoje BezpieczeństwoFoto: Aisko
Wielorodzinne Budynki Mieszkalne – Chroń Życie i Zainwestuj w Swoje BezpieczeństwoFoto: Aisko Wielorodzinne Budynki Mieszkalne – Chroń Życie i Zainwestuj w Swoje BezpieczeństwoFoto: Aisko
Wielorodzinne Budynki Mieszkalne – Chroń Życie i Zainwestuj w Swoje BezpieczeństwoFoto: Aisko Wielorodzinne Budynki Mieszkalne – Chroń Życie i Zainwestuj w Swoje BezpieczeństwoFoto: Aisko
Wielorodzinne Budynki Mieszkalne – Chroń Życie i Zainwestuj w Swoje BezpieczeństwoFoto: Aisko Wielorodzinne Budynki Mieszkalne – Chroń Życie i Zainwestuj w Swoje BezpieczeństwoFoto: Aisko
Wielorodzinne Budynki Mieszkalne – Chroń Życie i Zainwestuj w Swoje BezpieczeństwoFoto: Aisko Wielorodzinne Budynki Mieszkalne – Chroń Życie i Zainwestuj w Swoje BezpieczeństwoFoto: Aisko
Wielorodzinne Budynki Mieszkalne – Chroń Życie i Zainwestuj w Swoje BezpieczeństwoFoto: Aisko Wielorodzinne Budynki Mieszkalne – Chroń Życie i Zainwestuj w Swoje BezpieczeństwoFoto: Aisko
Continue
Saturday 23 January, 2021  |  60 889 916 requests since 03/22/2004
Copyright © 2004 -2021 Aisko  |  Created by Sieniek  |  Powered by osCommerce