Friday 22 January, 2021
Aisko.pl
Aisko.pl
more
Shopping Cart
0 items
Categories
more
Quick Find

search in names

search in descriptions

search in keywords

min price
max price

more
Media - about us
Media - about us
more
Our references
Our references
Nasza firma uczestniczy w programie Rzetelna Firma, promującym rzetelność płatniczą i transparentność w obrocie gospodarczym.
KupujÄ…c u nas kupujesz w rzetelnej firmie!
Guide
Jubileusz Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach Jubileusz Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

Dnia 20 listopada br. Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach obchodziło jubileusz 40-lecia. Uroczystość uświetnili obecnością m.in.: Komendant Główny PSP: gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Wicewojewoda Śląski: Mirosław Szemla, Były Komendant Główny PSP gen. brygadier Teofil Jankowski, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnaj: Andrzej Pilot, Śląski Komendant Wojewódzki PSP: nadbryg. Marek Rączka, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP: nadbryg. Zbigniew Muszczak, Opolski Komendant Wojewódzki PSP: nadbryg. Karol Stępień, Łódzki Komendant Wojewódzki PSP: nadbgyg. Andrzej Witkowski, Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP: nadbryg. Andrzej Szczęśniak, Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie: st. bryg. Marek Chmiel, Wiceprezydent Mysłowic: Grzegorz Brzoska, Burmistrz Rakoniewic: Gerard Tomiak, Dyrektor mysłowickiego MOPS: Sylwia Komraus, Ksiądz kapelan strażaków: st. kpt. Adam Glajcar.

Gości licznie zgromadzonych w auli przywitał Dyrektor CMP st. bryg. Włodzimierz Bareła. Następnie przystąpiono do wręczenia odznaczeń i wyróżnień dla pracowników Muzeum. Podczas uroczystość wręczono również 27 nominacji na pierwszy stopień oficerski dla funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach i Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie oraz 10 nominacji na pierwszy stopnień aspiranta.

Następnie głos zabrał gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz. W obszernym wystąpieniu omówił stan i perspektywy rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Komendant Główny porównał stan organizacyjny KSRG od chwil powstania po dzień dzisiejszy. Przedstawił m.in.: ewaluację sprzętu, mobilność jednostek, stan ilościowy korpusu strażackiego oraz sposoby finansowania zakupów nowego sprzętu. Po wystąpieniu Komendanta Głównego przedstawiono prezentację multimedialną na temat 40-lecia działalności Centralnego Muzeum Pożarnictwa, którą komentował Dariusz Falecki – Naczelnik Wydziału Naukowo-Oświatowego w CMP.

W kolejnych wystąpieniach głos zabierali: Wicewojewoda Śląski: Mirosław Szemla, Wiceprezydent Mysłowic: Grzegorz Brzoska, Burmistrz Rakoniewic: Gerard Tomiak, Dyrektor Mysłowickiego MOPS: p. Sylwia Komraus oraz Dyrektor Muzeum Miasta Mysłowice: Adam Plackowski. Wszyscy kierowali słowa podziękowania i uznania na ręce Dyrektora CMP st. bryg. Włodzimierza Bareły. Na zakończenie tej części spotkania zaprezentowano film dokumentalny o 20 latach funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Następnie uczestnicy udali się na uroczyste otwarcie wystawy pt. „Wspólnie na ratunek. XX lat Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego”. Na ekspozycji zaprezentowano organizatora KSRG, czyli Państwową Straż Pożarną, a także zasady działania KSRG, potencjał sprzętu i ludzi. Ponadto zwiedzający zobaczyć mogli podmioty wspomagające KSRG, czyli: Ochotnicze Straże Pożarne, Ratownictwo Medyczne, PCK, ZHP, Ratownictwo Górnicze, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Polski Związek Alpinizmu, TOPR, GOPR i WOPR.

Centralne Muzeum Pożarnictwa wydało z okazji jubileuszu album pt. „Historia polskich firm pożarniczych od połowy XIX w. do współczesności”. Na 180 stronach przedstawiono 53 firmy historyczne i 32 współczesne. W albumie zaprezentowano niemal 1000 zdjęć, z tego większość niepublikowanych. To pierwsze tego typu wydawnictwo w Polsce.

Tekst: cmp-muzeum.com

 

Jubileusz Centralnego Muzeum Pożarnictwa w MysłowicachFoto: Aisko
Jubileusz Centralnego Muzeum Pożarnictwa w MysłowicachFoto: Aisko
Jubileusz Centralnego Muzeum Pożarnictwa w MysłowicachFoto: Aisko
Jubileusz Centralnego Muzeum Pożarnictwa w MysłowicachFoto: Aisko
Jubileusz Centralnego Muzeum Pożarnictwa w MysłowicachFoto: Aisko
Jubileusz Centralnego Muzeum Pożarnictwa w MysłowicachFoto: Aisko
Jubileusz Centralnego Muzeum Pożarnictwa w MysłowicachFoto: Aisko
Jubileusz Centralnego Muzeum Pożarnictwa w MysłowicachFoto: Aisko
Jubileusz Centralnego Muzeum Pożarnictwa w MysłowicachFoto: Aisko
Jubileusz Centralnego Muzeum Pożarnictwa w MysłowicachFoto: Aisko
Jubileusz Centralnego Muzeum Pożarnictwa w MysłowicachFoto: Aisko
Jubileusz Centralnego Muzeum Pożarnictwa w MysłowicachFoto: Aisko
Jubileusz Centralnego Muzeum Pożarnictwa w MysłowicachFoto: Aisko
Jubileusz Centralnego Muzeum Pożarnictwa w MysłowicachFoto: Aisko
Jubileusz Centralnego Muzeum Pożarnictwa w MysłowicachFoto: Aisko
Jubileusz Centralnego Muzeum Pożarnictwa w MysłowicachFoto: Aisko
Continue
Friday 22 January, 2021  |  60 887 262 requests since 03/22/2004
Copyright © 2004 -2021 Aisko  |  Created by Sieniek  |  Powered by osCommerce