Tuesday 19 January, 2021
Aisko.pl
Aisko.pl
Cig-Arrete System
PODZIAŁ DETEKTORÓW Cig-Arrete®
Ze względu na technologię wykrywania detektory Cig-Arrete® dzielą się na czujniki reagujące na dym papierosowy lub ogień.
DETEKTORY DYMU PAPIEROSOWEGO
DETEKTORY DYMU PAPIEROSOWEGO
Są bardzo czułymi urządzeniami reagującymi nawet na niewielką ilość dymu papierosowego. Możliwość regulacji czułości pozwala na dopasowanie parametrów pracy urządzenia do właściwości monitorowanego pomieszczenia. Pojedynczy detektor skutecznie chroni obszar o wymiarach 3 x 3 x 3 m. Wysokość montażu nie powinna przekraczać 4 m. W przypadku wyższych pomieszczeń należy zamontować czujniki w pewnej odległości od sufitu. Detektory dymowe nie reagują na płomień.
DETEKTORY OGNIA
DETEKTORY DYMU PAPIEROSOWEGO
Są to czujniki, które dzięki zastosowaniu unikalnej technologii reagują na ogień np. płomień zapalniczki lub zapałki, umożliwiając tym samym wykrycie próby zapalania papierosa. Detektor zamontowany na wysokości 6 m wykrywa 25mm płomień w czasie 1 sek. Kąt pola widzenia czujnika wynosi 120o. Trzystopniowa regulacja czułości pozwala na optymalne dopasowanie parametrów pracy urządzenia do właściwości chronionego pomieszczenia. Maksymalna wysokość montażu nie powinna przekraczać 6 metrów. Instalacja tego typu czujników zalecana jest w miejscach, w których może wystąpić naturalne zadymienie lub burzliwy przepływ powietrza np. w wejściach do budynku, punktach wyjściowych. Detektory ognia nie reagują na dym papierosowy.
Ze względu na możliwość współpracy z pozostałymi elementami systemy Cig-Arrete® detektory dzielą się na autonomiczne oraz systemowe.
DETEKTORY AUTONOMICZNE
Detektory autonomiczne są urządzeniami przeznaczonymi do pojedynczych zastosowań. Posiadają wbudowany sygnalizator dźwiękowy oraz moduł z informacją głosową. Zasilane są z czterech 1.5V baterii alkalicznych typu AA lub jednej 9V baterii alkalicznej typu 6LR61 / 6F22. Nie mogą być zasilane z sieci. Detektorów autonomicznych nie można łączyć z pozostałymi elementami systemu Cig-Arrete®
Oznaczenia i nazwy detektorów autonomicznych
CSA-GDVE - autonomiczny detektor dymu
CSA-FDVE - autonomiczny detektor ognia
DETEKTORY SYSTEMOWE
Detektory systemowe są urządzeniami, do który lub / i które można łączyć z pozostałymi elementami antynikotynowego systemu Cig-Arrete®. Czujniki te dzielą się dodatkowo na detektory nadrzędne MASTER i podrzędne SLAVE.
Detektory MASTER
Detektory nadrzędne MASTER mogą pracować jako autonomiczne jednostki tzn. jako detektory autonomiczne lub stanowić część antynikotynowego systemu Cig-Arrete®. Posiadają wbudowany sygnalizator dźwiękowy oraz moduł z zaprogramowaną informacją głosową. Moduł przekaźnikowy, model CSA-DBD, umożliwia podłączenie do detektora pozostałych elementów systemu m.in.: podrzędnych detektorów dymu i ognia, panelu sterującego, sygnalizatora optyczno-akustycznego, zewnętrznego zasilania. Mogą być zasilane bateryjnie lub z sieci za pośrednictwem zasilacza sieciowego model CSA-246.

Oznaczenia i nazwy detektorów nadrzędnych
CSA-GDV - detektor dymu nadrzędny MASTER
CSA-FDV - detektor ognia nadrzędny MASTER
Detektory SLAVE
Są to elementy antynikotynowego systemu Cig-Arrete® które można łączyć z nadrzędnymi detektorami MASTER lub bezpośrednio z panelem sterującym CSA-S5B/S5BAR. Nie posiadają wbudowanego sygnalizatora dźwiękowego oraz modułu z zaprogramowaną informacją głosową. Zasilanie ich wymaga podłączenia do detektora Master lub panelu sterującego CSA-S5B/S5BAR. Niektóre czujniki SLAVE mogą współpracować z innymi systemami alarmowymi.
Oznaczenia i nazwy detektorów podrzędnych
CAS-SGA - detektor dymu podrzędny SLAVE
CSA-FUV - detektor ognia podrzędny SLAVE
Tuesday 19 January, 2021  |  60 879 831 requests since 03/22/2004
Copyright © 2004 -2021 Aisko  |  Created by Sieniek  |  Powered by osCommerce