Saturday 23 January, 2021
Aisko.pl
Aisko.pl
Tlenek węgla w pytaniach i odpowiedziach
Page  1  2  3  4
JAKIE SĄ OBJAWY ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA?
W zależności od stężenia tlenku węgla w powietrzu, czasu narażenia i właściwości organizmu objawy zatrucia dzieli się na: lekkie, średnie i ciężkie. Bardzo ważne jest, aby wszyscy domownicy zapoznali się z nimi oraz umieli rozpoznać objawy towarzyszące poszczególnym stopniom zatrucia.
Lekkie zatrucie
Lekki ból głowy, mdłości, wymioty, osłabienie - często określane jako "grypo-podobne objawy".
Średnie zatrucie
Nasilający się ból głowy, senność, zaburzenia świadomości i równowagi, przyspieszenie i zaburzenia rytmu serca.
Ciężkie zatrucie
Utrata przytomności, konwulsje, zaburzenia kardiologiczne i oddechowe. Nieodwracalne zmiany, których następstwem jest śmierć.

Uwaga!
Objawy zatrucia tlenkiem węgla występujące we wczesnym okresie takie jak: niepokój, lekki ból i zawroty głowy, nudności, zmęczenie są charakterystyczne również dla zatrucia pokarmowego lub grypy, mogą więc być przyczyną złej diagnozy oraz niewłaściwego sposobu leczenia!

Uwaga!
Tlenek węgla jest trucizną kumulującą się w organizmie! Przebywanie przez krótki czas w pomieszczeniach o wysokim stężeniu CO jak i zarówno przez dłuższy czas w pomieszczeniach o niskim stężeniu CO, może wywołać nieodwracalne zmiany w organizmie.

Jeżeli odczuwasz jakiekolwiek symptomy mogące świadczyć nawet o lekkim zatruciu tlenkiem węgla, skontaktuj się niezwłocznie ze swoim lekarzem.

PAMIĘTAJ! Objawy zatrucia najwcześniej mogą wystąpić u dzieci oraz zwierząt domowych.
OBJAWY ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA W ZALEŻNOŚCI OD STĘŻENIA I CZASU NARAŻENIA*
STĘŻENIE CO W POWIETRZU CZAS NARAŻENIA* OBJAWY ZATRUCIA
PPM % mg/m3**
35 0,0035 40 8 godz. maksymalna ilość CO dopuszczona przez WHO*** przy przebywaniu w pomieszczeniu przez 8 godz.
200 0,02 230 2-3 godz. lekki ból głowy, zmęczenie, nudności, zawroty głowy
400 0,04 460 1-2 godz. ww. symptomy narastają, silny ból głowy, zagrożenie utraty życia po upływie 3 godzinach.
800 0,08 920 45 min. silne nudności, zawroty głowy, wymioty, trwała śpiączka po 2 godz. , śmierć w ciągu 2-3 godz.
1600 0,16 1840 20 min. silny ból głowy, zawroty głowy, nudności i wymioty, trwała śpiączka w ciągu 10-20min ; śmierć w ciągu 1 godziny.
3200 0,32 3680 5-10 min. objawy j.w., śmierć w ciągu 25-30 minut.
6400 0,64 73600 1-2 min. objawy jw., śmierć w ciągu 10-15 minut.
12800 1,28 14720 < 1 min. utrata przytomności po 2-3 wdechach; śmierć po 3 minutach
* Czas narażenia - czas przebywania w pomieszczeniu o określonym stężeniu CO.
** przy temp. 20C i ciśnieniu atmosferycznym 1,013bar.
*** WHO -Światowa Organizacja Zdrowia.
Powyższe zestawienie dotyczy osób zdrowych. Należy pamiętać, że efekty działania tlenku węgla, przy takim samym stężeniu, mogą być jednak różne dla różnych osób. W szczególności dotyczy to osób chorych oraz zaliczanych do grupy największego ryzyka (m.in. noworodków i niemowlaków, dzieci, kobiet ciężarnych, osób w podeszłym wieku, osób z problemami zdrowotnymi).
Page  1  2  3  4
Saturday 23 January, 2021  |  60 889 364 requests since 03/22/2004
Copyright © 2004 -2021 Aisko  |  Created by Sieniek  |  Powered by osCommerce