Tuesday 19 January, 2021
Aisko.pl
Aisko.pl
Tlenek węgla w pytaniach i odpowiedziach
Page  1  2  3  4
CO ZROBIĆ, ABY ZMINIMALIZOWAĆ MOŻLIWOŚĆ POWSTANIA CO ?
  • należy regularnie sprawdzać urządzenia mogące być źródłem czadu
  • uchylić okno w pomieszczeniu, w którym korzysta się ze źródła ognia (pieca gazowego z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej, kominka)
  • nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych
  • dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia. W przypadku urządzeń w których spala sie węgiel lub drewno należy to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Dla urządzeń spalających gaz ziemny lub olej opałowy nie rzadziej niż raz na pół roku. Zgodnie z Prawem Budowlanym (art. 62) zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej, wewnętrznej instalacji gazowej, przewodów kominowych nie rzadziej niż raz w roku. Kontrola musi być przeprowadzona przez uprawnionego fachowca
  • regularnie sprawdzać przewody kominowe i wentylacyjne oraz kanały nawiewne
  • użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania zgodnie z instrukcją producenta
  • stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu
  • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do kratki wentylacyjnej ( jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej kratki)
  • często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe)

Uwaga!
Niezależnie od wykonywania ww. czynności zaleca się zamontowanie w pomieszczeniach mieszkalnych czujników tlenku węgla.
Page  1  2  3  4
Tuesday 19 January, 2021  |  60 879 936 requests since 03/22/2004
Copyright © 2004 -2021 Aisko  |  Created by Sieniek  |  Powered by osCommerce