Tuesday 19 January, 2021
Aisko.pl
Aisko.pl
Dobór czujników tlenku węgla
Page  1  2  3
GDZIE NIE NALEŻY MONTOWAĆ CZUJNIKÓW TLENKU WĘGLA?
Aby uniknąć uszkodzenia alarmu i zapewnić optymalne jego działanie oraz wyeliminować fałszywe alarmy, detektorów nie należy montować:
  • w miejscach narażonych na działanie kurzu, brudu, tłuszczu lub domowych chemikaliów np. w garażu. Czynniki te mogą zakłócić prawidłowe działanie lub uszkodzić sensor
  • w pomieszczeniach, w których temperatura spada poniżej 0°C oraz może wzrosnąć powyżej 40°C np. strych, ganek, garaż
  • w odległości mniejszej niż 1.8 m od urządzeń mogących być źródłem CO
  • w pobliżu kratek kominkowych, kanałów spalinowych, kominów lub otworów wentylacyjnych z wymuszonym / grawitacyjnym przepływem powietrza
  • w pobliżu wentylatorów sufitowych, kratek wentylacyjnych nawiewnych, drzwi i okien oraz wszędzie tam gdzie działanie jego może być zakłócone przez ruch świeżego powietrza lub zmienne warunki atmosferyczne
  • w tzw. "martwych obszarach" np. w górnej części sufitu o ukośnym sklepieniu lub w szczycie dwuspadowego dachu. CO może nie dotrzeć do sensora na tyle wcześnie, aby było możliwe zapewnienie właściwego ostrzeżenia
  • w miejscach gdzie mogą być zasłonięte przez meble, zasłony lub inne przedmioty, które mogą zablokować swobodny dostęp powietrza do sensora. Nie wolno blokować otworów umieszczonych na obudowie urządzenia
JAKA JEST ZALECANA WYSOKOŚĆ MONTAŻU I MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ CZUJNIKA OD POTENCJALNYCH ŹRÓDEŁ TLENKU WĘGLA?
Przy wyborze miejsca i wysokości montażu należy kierować się zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi. W przypadku montażu na ścianie zalecana wysokość wynosi ok. 150 cm od podłogi oraz przynajmniej 180 cm od urządzeń mogących być źródłem tlenku węgla. Zainstalowanie czujnika na takiej wysokości ułatwi kontrolę jego działania.
CZY MONTAŻ CZUJNIKA JEST SKOMPLIKOWANY?
Instalacja czujnika jest bardzo prosta i można ją wykonać samodzielnie. Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z instrukcją obsługi i postępować zgodnie z jej zaleceniami.
Montaż naścienny
Potencjalne źródła tlenku węgla
W przypadku montażu na ścianie należy przy pomocy pokrywki od komory baterii czujnika zaznaczyć miejsce wiercenia otworów pod śrubki. Następnie wkładamy w wywiercone otwory kołki rozporowe i wkręcamy śrubki tak, aby odległość ich główek od ściany wynosiła ok. 3mm. Po włożeniu baterii wsuwamy urządzenie na śrubki i naciskamy przycisk Test/Reset w celu przetestowania czujnika.
Czujnik wolnostojący
Uwaga!
Dzięki specjalnie zaprojektowanej obudowie czujniki tlenku węgla KIDDE serii 5 / 7 / 10 oprócz montażu na ścianie, mogą być także postawione na płaskiej powierzchni np. na szafce nocnej w pobliżu łóżka. W takim przypadku czujnik powinien znajdować się w odległości nie większej niż 1 metr od podłogi (w celu ograniczenia do minimum ryzyka jego uszkodzenia na skutek upadku z większej wysokości).

Uwaga!
Czujnik dualny 2IN1 model 900-0122UK może być montowany na suficie. Jeżeli nie jest możliwe umieszczenia czujnika na suficie, to dopuszcza się instalację urządzenia na ścianie. W takim przypadku powinien on być zamontowany, co najmniej 10 cm, lecz nie niżej niż 30 cm od sufitu.

PRZY JAKIM STĘŻENIU CO WŁĄCZY SIĘ SYGNALIZACJA ALARMOWA CZUJNIKA?
Czas aktywacji alarmu CO Kidde zależy od poziomu stężenia tlenku węgla i jest on tym krótszy im stężenie to jest wyższe. Czułość alarmów jest tak dobrana, aby reagowały przy stężeniach CO niezagrażających życiu i umożliwiały podjęcie właściwych działań, na długo zanim stężenie czadu osiągnie poziom niebezpieczny dla zdrowia.

Alarmy CO KIDDE spełniają wymagania normy EN50291-1:2010 zgodnie, z którą przy stężeniu tlenku węgla::
30 PPM czujnik nie może zadziałać przed upływem 120 min.
50 PPM czujnik musi zadziałać w ciągu 60-90 min.
100 PPM czujnik musi zadziałać w ciągu 10-40 min.
300 PPM czujnik musi zadziałać w ciągu 3 min.

Zestawienie czasów aktywacji czujników wg. EN-50291:2010 z wartościami stężeń tlenku węgla w powietrzu i objawami zatrucia jakie te stężenia powodują.
Stężenie CO w powietrzu Objawy zatrucia / Czas aktywacji czujnika wg. EN50291
30 ppm* Czujnik nie może zadziałać przed upływem 120 min.
35 ppm Maksymalna ilość CO dopuszczona przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) przy przebywaniu w pomieszczeniu przez 8 godz.
50 ppm Aktywacja czujnika w ciągu 60 - 90 min.
100 ppm Aktywacja czujnika w ciągu 10 - 40 min.
200 ppm Lekki ból głowy, zmęczenie, nudności, zawroty głowy po 2 -3 godzinach
300 ppm Aktywacja czujnika w ciągu 3 min.
400 ppm Silny ból i zawroty głowy po 1-2 godzinach, zagrożenie utraty życia po upływie 3 godzin.
800 ppm Silne nudności, zawroty głowy, wymioty, trwała śpiączka w ciągu 45 min., śmierć w ciągu 2-3 godz.
1600 ppm Silny ból głowy, zawroty głowy, nudności i wymioty , trwała śpiączka w ciągu 10-20min. Śmierć w ciągu 1 godziny.
13000 ppm Utrata przytomności po 2-3 wdechach, śmierć po 3 minutach
* Obecność tlenku węgla w stężeniu poniżej 30 ppm może wystąpić w normalnych warunkach i nie jest niebezpieczna. Może ją spowodować duże natężenie ruchu samochodowego, uruchamianie silnika samochodu w przyległym garażu, rozpalanie grilla lub ognia w kominku.
Uwaga!
Należy pamiętać, że efekty działania tlenku węgla, przy takim samym stężeniu, mogą być jednak różne dla różnych osób. W szczególności dotyczy to osób chorych oraz zaliczanych do grupy największego ryzyka (m.in. noworodków i niemowlaków, dzieci, kobiet ciężarnych, osób z problemami zdrowotnymi).

Uwaga!
Osoby zaliczane do grupy największego ryzyka powinny rozważyć możliwość zakupu specjalistycznych detektorów czadu, które zapewniają wizualną i dźwiękową informację już przy koncentracji CO poniżej 30 PPM.
Page  1  2  3
Tuesday 19 January, 2021  |  60 879 789 requests since 03/22/2004
Copyright © 2004 -2021 Aisko  |  Created by Sieniek  |  Powered by osCommerce