Saturday 23 January, 2021
Aisko.pl
Aisko.pl
WSPÓLNIE CHROŃMY NASZE ŚRODOWISKO
aisko.pl - Certfikat CCR 2014

Czy chciałbyś by następne pokolenia mogły cieszyć się czystym środowiskiem? Na pewno tak!
Dla naszej firmy jest to również bardzo istotne, dlatego prosimy abyś poświęcił kilka minut i zapoznał się z poniższymi informacjami.
Co to są elektrośmieci?
Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Są nimi nieużywane, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki, telewizory i każdy inny sprzęt, który działa dzięki zasilaniu prądem elektrycznym.
Co oznacza symbol przekreślonego kosza umieszczony na urządzeniu?
symbol przekreślonego kosza
Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu, po zakończeniu jego eksploatacji, nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Segregując odpady przeznaczone do recyklingu pomagamy chronić środowisko naturalne.
Jak kara grozi za pozostawianie elektrośmieci w miejscu do tego nieprzeznaczonym?
Za pozostawienie tego typu sprzętu w miejscu do tego nieprzeznaczonym (np. wyrzucenie do śmietnika, wystawienie przed blok czy porzucenie w lesie) grozi kara grzywny od 20 do 5000 zł.
Co zrobić ze zużytym sprzętem?
Elektrośmieci można nieodpłatnie zostawić w sklepie, w którym dokonujesz zakupu nowego produktu tego samego typu. Wszystkie sklepy przyjmują zwroty zużytego sprzętu w stosunku 1:1. Zużyty sprzęt można również zwrócić bez dokonywania zakupu do specjalnie utworzonych punktów. Organizacja takich punktów jest obowiązkiem gminy i w siedzibie jej urzędu możesz uzyskać adres najbliższego punktu zbiórki. Adres ten powinieneś również uzyskać w każdym sklepie prowadzącym sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Co się dzieje z elektrośmieciami?
Zwrócone elektrośmieci trafią do specjalnych firm, zajmujących się unieszkodliwianiem niebezpiecznych substancji i odzyskiem fragmentów nadających się do ponownego przetworzenia. Dzięki temu szkodliwe substancje są neutralizowane, a niektóre surowce mogą być odzyskane, ponownie przetworzone i wykorzystane w powtórnej produkcji.
Czy zużyte baterie i akumulatory są niebezpieczne dla środowiska?
Baterie elektryczne i akumulatory zawierają bardzo niebezpieczne dla środowiska substancje. Ze zużytych baterii, akumulatorów wydobywają się szkodliwe substancję, które mogą przenikać do gleby, wody i powietrza.
Dlaczego nie wolno wyrzucać baterii do śmietnika?
Baterie za względu na stan chemiczny należą do odpadów niebezpiecznych stanowiących zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi oraz zwierząt i całego środowiska. W ich skład wchodzą szkodliwe dla środowiska naturalnego związki rtęci, kadmu i ołowiu, które zaliczane są do tzw. metali śmierci. Są one powodem groźnych chorób u człowieka, w tym chorób nowotworowych.
Jaka kara grozi za wyrzucenie zużytej baterii do śmietnika?
Za wyrzucenie zużytej baterii do kosza na zwykłe odpady lub innego grozić kara grzywny w wysokości od 20 do 5000 zł.
Gdzie można oddać zużyte baterie?
Niezależnie od tego, czy kupujemy nowe baterie, zużyte ogniwa można oddać nieodpłatnie w każdym sklepie, który je sprzedaje, hurtowni z artykułami RTV, w specjalnym punkcie, przyjmującym zużyte baterie, czy też zanieść do firmy zajmującej się wywozem odpadów komunalnych. Sklepy powinny być wyposażone w specjalne pojemniki na zużyte ogniwa.
NUMER REJESTROWY GIOŚ
Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 29-07-2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym firma AISKO Sp. J została zarejestrowana przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i otrzymała numer rejestrowy: E0009526WZBW
Saturday 23 January, 2021  |  60 889 341 requests since 03/22/2004
Copyright © 2004 -2021 Aisko  |  Created by Sieniek  |  Powered by osCommerce