Friday 22 January, 2021
Aisko.pl
Aisko.pl
Ogólne wiadomośći o czujnikach dymu
Page  1  2
JAKA JEST ZALECANA ILOŚĆ I LOKALIZACJE CZUJEK DYMU?
Liczba wymaganych czujek zależy przede wszystkim od: układu budynku, ilości sypialni oraz lokalizacji urządzeń mogących być źródłem potencjalnego pożaru (np. piec, kominek, odbiorniki elektryczne). Przy ustalaniu ilości należy kierować się poniższymi zasadami, że czujka powinna być zamontowana:
 • Pierwsza na korytarzu w pobliżu sypialni. Sypialnie znajdują się zwykle najdalej od wyjścia, dlatego należy starać się chronić drogę ewakuacyjną. Jeżeli w domu jest więcej niż jedna sypialnia, należy zainstalować czujki w pobliżu każdej z nich;
 • Na klatce schodowej, ponieważ stanowi ona "naturalny komin" dla dymu i ognia;
 • W przypadku budynków wielopoziomowych, co najmniej jedna czujka na każdej kondygnacji;
 • W pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia elektryczne mogące być źródłem pożaru (elektryczne piecyki, nawilżacze powietrza itp.);
 • W pomieszczeniu, w którym śpi osoba przy zamkniętych drzwiach, ponieważ alarm znajdujący się za drzwiami może nie obudzić śpiącego w pokoju;
 • W pomieszczeniach z kominkiem;
 • Zaleca się umieszczenie czujki w każdej sypialni, na zagospodarowanych poddaszach oraz w piwnicy;
PRZYKŁAD ROZMIESZCZANIA CZUJEK PRZECIWPOŻAROWYCH
Rozmieszczenie czujek przeciwpożarowych, rys. 1
Rozmieszczenie czujek przeciwpożarowych, rys. 2

Minimalna ilość: co najmniej jedna czujka na każdą kondygnację. Najlepszym miejscem montażu jest hol w pobliżu klatki schodowej oraz sypialni.

Optymalna ilość: czujki powinny być zamontowane we wszystkich pokojach, w korytarzach, na strychu oraz w piwnicy. Uwaga! W pomieszczeniach kuchennych i garażu zalecany jest montaż czujek termicznych zasilanych z sieci, ze względu na możliwość występowania fałszywych alarmów powodowanych przez produkty spalania powstające w trakcie gotowania/smażenia oraz spaliny samochodowe.

W KTÓRYCH MIEJSCACH ZALECANY JEST MONTAŻ CZUJKI?
Dym wraz z ciepłym powietrzem dąży najkrótszą drogą do sufitu, następnie rozprzestrzenia się po jego powierzchni, po czym zaczyna opadać. Dlatego najlepszym miejscem montażu czujki jest środek sufitu, ponieważ z tego punktu jest najbliżej do każdego miejsca w pomieszczeniu.
Miejsca montażu czujek przeciwpożarowych, rys. 1
Montując czujkę na suficie, należy umieścić ją minimum 10cm od ściany bocznej. Jeżeli nie jest możliwe umieszczenia czujnika na suficie, to dopuszcza się instalację urządzenia na ścianie. W takim przypadku, należy zamontować ją na wewnętrznej ścianie. Minimalna odległość górnej krawędzi czujki od sufitu powinna wynosić 10cm. Maksymalna odległość nie może być większa niż 30cm.
Miejsca montażu czujek przeciwpożarowych, rys. 2
Na dwuspadowych i jednospadowych sufitach należy montować czujki w obszarze do 0.9m od najwyższego punktu (mierząc poziomo), przy zachowaniu minimalnej 10 cm odległości od górnej krawędzi czujki do sufitu. W pomieszczeniach o nachyleniu sufitu większym niż 0.3m na 2.4m w poziomie, czujki dymu powinny być umieszczone po wysokiej stronie pomieszczenia. Szereg czujników powinien zostać rozmieszczony w obrębie 0.9m od szczytu sufitu, mierząc poziomo.
W KTÓRYCH MIEJSCACH NALEŻY UNIKAĆ MONTOWANIA CZUJEK DYMU?
 • Jeżeli następuje częsta aktywacja czujki w wyniku tzw. "fałszywych alarmów", może oznaczać to, że została ona umieszczona w nieprawidłowym miejscu. W celu zminimalizowania możliwości przypadkowego uruchomienia alarmu, czujki nie należy montować:
 • w garażu. Produkty spalania są obecne podczas uruchamiania samochodu;
 • przed przewodami wymuszonego przepływu powietrza służącymi do ogrzewania i klimatyzacji, bezpośrednio nad grzejnikami oraz blisko okien, w pobliżu wentylatorów sufitowych, lub w innych obszarach, w który należy liczyć się z burzliwym przepływem powietrza;
 • w pomieszczeniach, w których temperatura spada poniżej 0°C oraz może wzrosnąć powyżej 40°C (np. w zamkniętych werandach, domowych ogrodach zimowych, na niewykończonych strychach itp.);
 • w miejscach narażonych na działanie kurzu, czy też brudu. Czynniki te mogą zakłócić prawidłowe działanie sensora lub go zablokować;
 • w bardzo wilgotnych obszarach np. w łazienkach. Wilgoć lub para może powodować fałszywe alarmy;
 • w kuchniach. Produkty powstające np. w trakcie gotowania lub smażenia mogą powodować fałszywe alarmy. Jeżeli wymagany jest montaż czujki w kuchni, powinna ona mieć opcję wyciszenia sygnalizacji alarmowej;
W JAKI SPOSÓB NALEŻY UŻYTKOWAĆ CZUJKI?
Sprawdzanie działania czujki
 • Cotygodniowo sprawdzać działanie czujki - przez naciśnięcie przycisku TEST. Opcjonalnie można zastosować dostępny na rynku gaz testowy do czujek dymu.
 • Wymieniać baterie - każdorazowo w momencie zasygnalizowania niskiego stanu naładowania baterii przez czujkę.
 • Raz na 10 lat wymieniać czujki
 • Przynajmniej raz na rok czyścić czujki w celu usunięcia kurzu, brudu i drobnych cząstek. Wnętrze czujki można oczyścić za pomocą odkurzacza z miękką przystawką. Zewnętrzną część czujki można wytrzeć wilgotną szmatką.
Żadna część powyższego opracowania, zarówno w całości jak i we fragmentach, nie może być modyfikowana, ani przetwarzana w jakikolwiek sposób elektroniczny, fotograficzny, mechaniczny oraz inny bez pisemnej zgody firmy AISKO.
Page  1  2
Friday 22 January, 2021  |  60 887 118 requests since 03/22/2004
Copyright © 2004 -2021 Aisko  |  Created by Sieniek  |  Powered by osCommerce