Menu
Your Cart

Czujki dymu - najczęstsze przyczyny powstawania pożarów w domu

Najczęstsze przyczyny powstawania pożarów w domu

  • Posługiwanie się otwartym ogniem lub żarem.
  • Czyszczenie palnymi płynami, takimi jak benzyna.
  • Palenie tytoniu w łóżku.
  • Wyrzucanie niezgaszonych niedopałków papierosów np. do kosza na śmieci.
  • Pozostawienie dzieci bez opieki.
  • Pozostawianie bez nadzoru gotujących się potraw.
  • Przeciążenia instalacji elektrycznej wynikające z podłączenia zbyt wielu odbiorników do obwodów lub urządzeń o zbyt dużej, źle dobrane zabezpieczenia.
  • Niewłaściwie wykonana instalacja elektryczna domowymi sposobami przez osoby bez uprawnień.
  • Przechowywanie w pobliżu urządzeń grzewczych przedmiotów palnych oraz substancji łatwopalnych.
  • Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych.

The website uses cookies to provide services in accordance with the Privacy Policy. You can define the conditions for storing or accessing cookies in your browser. You can find out more about cookies in the Cookies tab.