Menu
Your Cart
The website uses cookies to facilitate the operation of the store. Learn More

Czujki dymu - najczęstsze przyczyny powstawania pożarów w domu

Najczęstsze przyczyny powstawania pożarów w domu

  • Posługiwanie się otwartym ogniem lub żarem.
  • Czyszczenie palnymi płynami, takimi jak benzyna.
  • Palenie tytoniu w łóżku.
  • Wyrzucanie niezgaszonych niedopałków papierosów np. do kosza na śmieci.
  • Pozostawienie dzieci bez opieki.
  • Pozostawianie bez nadzoru gotujących się potraw.
  • Przeciążenia instalacji elektrycznej wynikające z podłączenia zbyt wielu odbiorników do obwodów lub urządzeń o zbyt dużej, źle dobrane zabezpieczenia.
  • Niewłaściwie wykonana instalacja elektryczna domowymi sposobami przez osoby bez uprawnień.
  • Przechowywanie w pobliżu urządzeń grzewczych przedmiotów palnych oraz substancji łatwopalnych.
  • Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych.