Menu
Your Cart
The website uses cookies to facilitate the operation of the store. Learn More

Carbon monoxide - how to provide first aid for poisoning

How to give first aid for carbon monoxide poisoning?

Przede wszystkim nie wolno wpadać w panikę.

W pierwszej kolejności należy zadbać o swoje bezpieczeństwo, aby za chwilę nie stać się kolejną ofiarą czadu.

U osób podejrzewanych o zatrucie tlenkiem węgla należy jak najszybciej przerwać kontakt z czadem.

In order to help the victim, follow the steps below

 • Natychmiast zapewnij dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia (otwórz okna i drzwi).
 • W miarę możliwości wyłącz wszystkie urządzenia zasilane paliwem, które mogą być źródłem emisji tlenku węgla.
 • Jak najszybciej wynieś osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na najlepiej świeże powietrze lub do przewietrzonego pomieszczenia.
 • Wezwij pogotowie ratunkowe 999 lub zadzwoń na numer alarmowy 112.
 • Rozluźnij poszkodowanemu ubranie, aby zapewnić możliwość swobodnego oddechu (dotlenienia organizmu) – rozepnij pasek, guziki, ale nie rozbieraj go, gdyż nie można doprowadzić do jego wychłodzenia.
 • Jeżeli poszkodowany jest mokry, osusz jego ciało i okryj go np. kocem lub ręcznikiem.
 • W przypadku pojawienia się duszności wskazane jest podanie tlenu, jeżeli jest on dostępny.
 • Jeżeli chory oddycha, ale jest nieprzytomny, należy odchylić głowę chorego do tyłu w celu udrożnienia dróg oddechowych. Poszkodowanego można, również ułożyć w pozycji bezpiecznej, która zapewni drożność dróg oddechowych i zapobiegnie zachłyśnięciu w razie wystąpienia wymiotów. W takiej pozycji powinien pozostać, aż do przyjazdu pogotowia.

 • Rys. Poszkodowany ułożony w pozycji bocznej ustalonej (https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozycja_boczna_ustalona)
 • Jeżeli po wyniesieniu na świeże powietrze osoba poszkodowana nie oddycha, należy niezwłocznie przystąpić do reanimacji.
 • W tym celu wykonuj tylko silne uciski klatki piersiowej na głębokość 5 - 6 cm z częstotliwością 100 - 120 ucisków na minutę. Nie wykonuj sztucznego oddychania jeśli nie posiadasz sprzętu medycznego np. worka samorozprężalnego ambu.
 • Reanimację należy kontynuować do momentu przyjazdu pogotowia lub do czasu aż pacjent zacznie oddychać.
 • Po przybyciu lekarza na miejsce, należy poinformować go o dotychczasowej pomocy udzielonej poszkodowanemu.

What is not allowed to do?

 • Nie wolno niczego podkładać pod głowę, aby nie spowodować zwężenia lub zamknięcia dróg oddechowych.
 • Zabronione jest podawanie płynów, leków oraz innych substancji doustnie, by nie dopuścić do zachłyśnięcia.
 • Do czasu przybycia lekarza nie wolno pozostawiać rannego samego oraz pozwolić choremu zasnąć, ponieważ może to utrudnić dalszą obserwację stanu zdrowia.
 • Pamiętaj! Z pomieszczeń, w których doszło do emisji tlenku węgla, nie wolno korzystać do momentu aż nie zostanie ustalone jego źródło oraz usunięta przyczyna (np. naprawione urządzenie grzewcze).