Menu
Your Cart
The website uses cookies to facilitate the operation of the store. Learn More

Czujki dymu - postępowanie w przypadku pożaru

Bezpieczeństwo pożarowe

Dbaj o bezpieczeństwo pożarowe w domu

 • Nie montuj stałych krat w oknach.
 • Nie ustawiaj na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację, nie zamykaj drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie.
 • Nie ograniczaj dostępu do urządzeń przeciwpożarowych takich jak: hydranty, zawory hydrantowe, suche piony, gaśnice, wyjść ewakuacyjnych.
 • Nie ograniczaj dostępu do wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego, głównych zaworów gazu.
 • Sprawdzaj regularnie poprawność działania instalacji elektrycznej oraz domowych urządzeń elektrycznych, nie dokonuj samodzielnie ich napraw, jeśli nie masz wiedzy i doświadczenia w tym zakresie.
 • Nie przeciążaj sieci elektrycznej - nie włączaj zbyt dużej ilości odbiorników do jednego obwodu elektrycznego.
 • Nie używaj benzyny, ropy, nafty itp. wewnątrz budynków - przechowuj je w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w odpowiednich pojemnikach.
 • Nie używaj otwartego ognia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 • Regularnie sprawdzaj domowe źródła ogrzewania - natychmiast usuwaj wszelkie nieprawidłowości, regularnie kontroluj przewody kominowe, paleniska, piece; w razie potrzeby wezwij kominiarza.
 • Zachowuj ostrożność używając zastępczych źródeł ogrzewania, takich jak przenośne grzejniki elektryczne i gazowe, piecyki naftowe, kominki itp.; pamiętaj, grzejniki nie powinny być umieszczone blisko materiałów łatwopalnych.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo zanim wystąpi zagrożenie

Ponad 80% wszystkich przypadków śmiertelnych w pożarach ma miejsce w obiektach mieszkalnych, czyli w miejscach, gdzie co do zasady czujemy się najbezpieczniej.

Montaż czujek dymu to prosty sposób na zabezpieczenie mieszkania oraz domu przed pożarem. Czujki nie zapobiegną wprawdzie powstaniu pożaru, ale mogą w porę ostrzec o zaistniałym zagrożeniu, umożliwiając podjęcie odpowiednich działań (np. ugaszenie pożaru w zarodku przy użyciu gaśnic, ewakuację domowników, zawiadomienie straży pożarnej itp.). Działania te będą skuteczne tylko w przypadku, gdy zadbamy o swoje bezpieczeństwo zanim wystąpi zagrożenie. Dlatego zawczasu powinniśmy:
 • Na każdym piętrze domu, a także w kuchni, piwnicy i garażu zamontować oraz utrzymywać sprawne gaśnice. Zanim wystąpi stan zagrożenia, należy zapoznać się z instrukcją obsługi gaśnicy.
 • Sporządzić plan piętra z zaznaczonymi drzwiami i oknami oraz przynajmniej dwiema (2) drogami ewakuacji z każdego pomieszczenia. Pokoje z oknami znajdujące się na piętrach powinny być wyposażone w drabiny ewakuacyjne.
 • Nie blokować dróg ewakuacyjnych, nie ustawiać przedmiotów utrudniający wyjście.
 • Zorganizować spotkanie rodzinne i omówić plan ewakuacji. Wszyscy powinni zapoznać się jak postępować w razie pożaru.
 • Wyznaczyć miejsce zbiórki poza domem, w którym wszyscy domownicy spotkają się w razie pożaru.
 • Wszyscy domownicy powinni znać dźwięk alarmu i przećwiczyć opuszczanie domu po jego usłyszeniu.
 • Przynajmniej co sześć miesięcy przeprowadzać ćwiczenia pożarowe, w tym ćwiczenia nocne. Sprawdzić, czy małe dzieci słyszą alarm i czy alarm je budzi. Dzieci powinny obudzić się i postępować zgodnie z planem ewakuacji. Ćwiczenia umożliwią wszystkim mieszkańcom przetestowanie planu zanim wystąpi stan zagrożenia. Może się zdarzyć, że w trakcie pożaru dostęp do dzieci będzie niemożliwy, dlatego muszą wiedzieć, co mają robić.