Menu
Your Cart
The website uses cookies to facilitate the operation of the store. Learn More

Czujniki gazu - źródła wycieku gazu

Czujniki gazu - najczęstsze źródła wycieku gazu

Możliwe źródła wycieku gazu

Najczęstszymi źródłami ulatniania się gazu w pomieszczeniach domowych są urządzenia gazowe (kuchnie gazowe, piecyki itp.). Urządzenia te mogą być nieprawidłowo podłączone do instalacji gazowej lub niewłaściwie użytkowane. Przyczyną ulatniania się gazu, zwłaszcza w przypadku kuchenki i piecyka gazowego, może być także zgaszenie płomienia na palniku, w wyniku zalania cieczą lub przeciągu.

Wewnętrzne instalacje gazowe, których szczelność została sprawdzona po ich wykonaniu, zazwyczaj nie ulegają rozszczepieniu dopóki są eksploatowane i konserwowane zgodnie z przepisami, lub nie zostaną uszkodzone na skutek prowadzonych prac remontowych, uszkodzenia budynku będącego następstwem ruchów tektonicznych itp.

Gaz może przeniknąć do wnętrza budynku z uszkodzonej zewnętrznej sieci gazowej migrując np. wzdłuż rur. W takim przypadku gaz może zostać uwolniony w każdej podziemnej kondygnacji budynku, zależnie od miejsca rozszczelnienia instalacji i układu podziemnej infrastruktury. Istnieje możliwość, że czujnik gazu będzie znajdować się pomieszczeniu, w którym stężenie gazu jest niewielkie i dlatego nie aktywuje się.