Menu
Your Cart
The website uses cookies to facilitate the operation of the store. Learn More

Czujniki gazu - włączył się alarm co robić?

Włączył się alarm co zrobić?

Postępowanie w przypadku uruchomienia się alarmu czujnika

Przede wszystkim należy zachować spokój. W większości przypadków uruchomienie alarmu czujnika nie jest związane z bezpośrednim zagrożeniem życia, ale nie można go lekceważyć!

Gdy usłyszy alarm, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, niekoniecznie zachowując ich kolejność:
  • Zgaś wszystkie źródła ognia (tlące się papierosy, świece itp.)
  • Nie wolno włączać światła ani żadnych innych urządzeń elektrycznych!
  • Otwórz szeroko drzwi i okna w celu przewietrzenia pomieszczeń
  • Nie używaj telefonu w budynku, w którym istnieje podejrzenie obecności gazu
  • Wyłącz urządzenia gazowe znajdujące się w chronionym pomieszczeniu
  • Odetnij dopływ gazu, w przypadku:
    • gazu ziemnego (metanu) należy zamknąć zawór główny
    • gazu płynnego (mieszaniny propan-butan) zakręcić zawór przy butli i wynieść butlę na otwartą przestrzeń, poza budynek
Na wyposażeniu instalacji na gaz płynny powinien znajdować się klucz do demontażu butli. Jego lokalizacja powinna znajdować się w miejscu łatwo dostępnym miejscu.
Poinformuj wszystkie osoby znajdujące się w strefie zagrożenia, aby opuściły pomieszczenie lub budynek.

Jeżeli alarm będzie trwał nadal, gdy przypadek wycieku gazu nie jest oczywisty lub jego przyczyna nie może zostać usunięta, opuść pomieszczenie i natychmiast zawiadom pogotowie gazowe i zarządcę budynku, w celu sprawdzenia instalacji gazowej oraz wykonania wszystkich niezbędnych napraw.

Jeżeli sygnalizacja alarmowa wyłączy się i przyczyna uruchomienia czujnika została zidentyfikowana (na przykład włączono kurek gazowy nie zapalając płomienia), po zatrzymaniu wypływu gazu i upewnieniu się, że wszystkie urządzenia są wyłączone, zawór główny może zostać włączony.

PAMIĘTAJ! Nie wolno włączać światła ani żadnych innych urządzeń elektrycznych! Eksplozję mieszanki gazu z powietrzem może spowodować praktycznie każde źródło energii np.: iskra w kontakcie elektrycznym, telefonie lub agregacie lodówki, iskra krzesana itp.
PAMIĘTAJ! Urządzeń gazowych nie wolno naprawiać samodzielnie.