Menu
Your Cart
The website uses cookies to facilitate the operation of the store. Learn More

Carbon monoxide - how to avoid poisoning

How to avoid carbon monoxide poisoning - important rules!

 • Zapewnij prawidłową wentylację - nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych. Najważniejszy jest dopływ świeżego powietrza – czad powstaje w wyniku braku wystarczającej ilości tlenu wymaganego do prawidłowego spalania. Zbyt szczelne okna, niedrożna wentylacja oraz brak prawidłowego odprowadzenia zużytego powietrza i spalin sprawiają, że urządzenia spalające paliwa stałe lub płynne przestają działać prawidłowo przez co mogą być źródłem emisji tlenku węgla. Dlatego, gdy korzystasz z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej), uchyl okno w mieszkaniu.
 • Nigdy nie montuj mechanicznej wentylacji wyciągowej (wentylatora łazienkowego) w łazience jeżeli zamontowany jest w niej gazowy ogrzewacz wody lub inne urządzenie z otwartą komorą spalania. Urządzenia takie pobierają powietrze potrzebne do spalania bezpośrednio z pomieszczenia, w którym są zamontowane i odprowadzają spaliny grawitacyjnie przewodem spalinowym. Przy niedostatecznym nawiewie świeżego powietrza do łazienki z sąsiadujących pomieszczeń (np. szczelnych oknach w mieszkaniu, braku nawiewników) włączony wentylator może zasysać spaliny z kanału spalinowego, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia osoby przebywającej w łazience.
 • Często, nawet zimą, wietrz pomieszczenia, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnij nawet niewielkie rozszczelnienie okien.
 • Systematycznie sprawdzaj ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej. Jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do otworu lub kratki.
 • W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej owiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację. Rozważ zainstalowanie nawiewników.
 • Pamiętaj o dokonywaniu okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczeniu. Gdy używasz węgla i drewna, należy to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego, czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku. Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów wentylacyjnych, należy przeprowadzać co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
 • Użytkuj tylko i wyłącznie sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania zgodnie z instrukcją producenta. Przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystaj z usług wykwalifikowanej osoby.
 • Stosuj urządzenia posiadające wymagane dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu. W sytuacjach wątpliwych żądaj okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności.
 • Nie dogrzewaj pomieszczeń urządzeniami, które nie są do tego przeznaczone, na przykład kuchenką gazową. Ogrzewanie kuchenką gazową jest nieekonomiczne i wyjątkowo niebezpieczne. Długotrwałe palenie się gazu otwartym ogniem powoduje znaczny ubytek tlenu w powietrzu, co może skutkować emisją niewyczuwalnego tlenku węgla, który jest silnie trujący. Jeżeli w pomieszczeniu nie ma wystarczającej ilości świeżego powietrza (okna są zamknięte, nie mamy zamontowanych nawiewników, kratki nawiewne są niedrożne lub pozasłaniane), do zatrucia może dojść nawet w ciągu kilkunastu minut!.
 • Nie zostawiaj samochodu z uruchomionym silnikiem w garażu, nawet jeżeli drzwi garażowe są otwarte. Tlenek węgla jest jednym z głównych składników spalin. Dlatego w czasie pracy silnika należy zachować szczególną ostrożność! Nie wolno zostawić w garażu samochodu w uruchomionym silnikiem lub „dogrzewać” się w samochodzie.
 • Zainstaluj certyfikowany czujnik tlenku węgla w każdym pomieszczeniu, w których znajdują się urządzenia mogące być źródłem emisji tlenku węgla. Dla zwiększenia bezpieczeństwa warto umieścić dodatkowe czujniki tlenku węgla na każdej kondygnacji budynku oraz w sypialniach.
 • Nie bagatelizuj takich objawów, jak duszność, ból głowy, mdłość, senność, osłabienie, przyśpieszenie czynności serca i oddychania, ponieważ mogą być sygnałem, że ulegasz zatruciu tlenkiem węgla. W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie (otwórz okna, drzwi), w którym się znajdujesz, wyjdź na zewnątrz, zadbaj o bezpieczeństwo swojej rodziny, wezwij straż pożarną oraz zasięgnij porady lekarskiej.