Menu
Your Cart
The website uses cookies to facilitate the operation of the store. Learn More

Czujki dymu - strona główna

Baza wiedzy - czujki dymu

Czujki dymu - podstawowe informacje

Czujniki dymu - podstawowe informacje
Najprostszym sposobem na zabezpieczenie domu przed pożarem oraz uratowanie życia jego mieszkańców jest montaż czujek przeciwpożarowych. Im szybciej wykryty pożar, tym większe szanse na zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i strat materialnych. Zadaniem czujek dymu jest jak najwcześniejsze wykrycie rozwijającego się pożaru. Urządzenia te są w stanie wykryć nawet...

Zasady montażu czujek dymu

Zasady montażu czujek dymu
W pomieszczeniach mieszkalnych mogą być montowane wyłącznie certyfikowane czujki dymu spełniające normę PN-EN 14604:2006P. Czujka powinna zostać zamontowana przez kompetentną osobę. Przed instalacją czujki dymu należy koniecznie zapoznać się z dołączoną do niej instrukcją obsługi. Znajdziemy w niej wszelkie istotne informacje m.in.: zasady montażu, obsługi i testowania...

Użytkowanie, konserwacja i eksploatacja czujek dymu

Użytkowanie, konserwacja i eksploatacja czujek dymu
Czujki dymu należy sprawdzać raz w tygodniu. Aby przeprowadzić test czujki należy nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk TEST, do momentu aż włączy się sygnalizacja dźwiękowa i będzie migać czerwona dioda LED. Sygnalizacja alarmowa zostanie wyłączona niezwłocznie po zwolnieniu przycisku. Nieregularny, bardzo cichy sygnał dźwiękowy może oznaczać, że czujka jest uszkodzona...

Najczęstsze przyczyny powstawania pożarów w domu

Najczęstsze przyczyny powstawania pożarów w domu
Najczęstszymi przyczynami powstawania pożarów w domu są: posługiwanie się otwartym ogniem lub żarem, czyszczenie palnymi płynami, takimi jak benzyna, palenie tytoniu w łóżku, wyrzucanie niezgaszonych niedopałków papierosów np. do kosza na śmieci, pozostawienie dzieci bez opieki, pozostawianie bez nadzoru gotujących się potraw, przeciążenia instalacji elektrycznej wynikające...

Bezpieczeństwo pożarowe

Bezpieczeństwo pożarowe
Dbaj o bezpieczeństwo pożarowe w domu. Nie montuj stałych krat w oknach. Nie ustawiaj na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację, nie zamykaj drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie. Nie ograniczaj dostępu do urządzeń przeciwpożarowych takich jak: hydranty, zawory hydrantowe, suche piony, gaśnice...

Włączył się alarm - co robić?

Włączył się alarm - co robić?
Pamiętaj! Nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować! Nie ryzykuj życia i zdrowia! Nie dopuść, by pożar odciął Ci drogę wyjścia - natychmiast opuść mieszkanie / zagrożony budynek. Jeżeli włączy się sygnalizacja alarmowa należy najpierw sprawdzić, czy aktywacja czujki nie jest wynikiem fałszywego alarmu np. nastąpiła w trakcie smażenia lub gotowania.

Co i jak gasić?

Co i jak gasić?
Jeżeli masz możliwość, odłącz zasilanie urządzenia elektrycznego. W zależności od sytuacji możesz wyciągnąć wtyczkę z gniazdka lub wyłączyć bezpiecznik albo główny wyłącznik zasilania na tablicy rozdzielczej. Jeśli nie uda Ci się dołączyć zasilania pożar urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 V można gasić gaśnicą proszkową i śniegową oraz każdą inną na etykiecie, której jest napis...

Arrangement of fire protection at home

Arrangement of fire protection at home
Jak, ile i gdzie rozmieścić zabezpieczenia przeciwpożarowe w domu, dowiesz się z naszej interaktywnego planu. Gdzie powiesić czujkę dymu, gdzie umieścić czujnik tlenku węgla? Czy potrzebuję czujnika gazu, a może przydałaby się gaśnica. Jakie zabezpieczenia umieścić w kuchni, jakie w salonie, jakie w garażu, jak zabezpieczyć piwnicę z kotłem gazowym? Wybierz punkt na planie a dowiesz się szczegółów...