Menu
Your Cart
The website uses cookies to facilitate the operation of the store. Learn More

Carbon monoxide - home page

Knowledge base - Carbon Monoxide

General information

Tlenek węgla - Informacje ogólne
Tlenek węgla (popularnie nazywany czadem) jest bezwonnym, bezbarwnym, nie mającym smaku, silnie trującym gazem o zbliżonej gęstości od powietrza co powoduje, że łatwo się z nim miesza i rozprzestrzenia. Jest bardzo niebezpieczny ze względu na silne i skryte działanie toksyczne. Tlenek węgla w statystykach zatruć zajmuje trzecie miejsce po zatruciach lekami i etanolem...

How to give first aid for carbon monoxide poisoning?

Carbon Monoxide - How to give first aid for carbon monoxide poisoning?
Przede wszystkim nie wolno wpadać w panikę. W pierwszej kolejności należy zadbać o swoje bezpieczeństwo, aby za chwilę nie stać się kolejną ofiarą czadu. U osób podejrzewanych o zatrucie tlenkiem węgla należy jak najszybciej przerwać kontakt z czadem. Natychmiast zapewnij dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia (otwórz okna i drzwi). W miarę możliwości wyłącz wszystkie...

How to avoid carbon monoxide poisoning - important rules!

How to avoid carbon monoxide poisoning - important rules!
Zapewnij prawidłową wentylację - nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych. Najważniejszy jest dopływ świeżego powietrza – czad powstaje w wyniku braku wystarczającej ilości tlenu wymaganego do prawidłowego spalania. Zbyt szczelne okna, niedrożna wentylacja oraz brak prawidłowego odprowadzenia zużytego powietrza i spalin sprawiają, że urządzenia spalające...

What are carbon monoxide alarmss used for?

What are carbon monoxide alarmss used for?
Czujniki tlenku węgla przeznaczone są do monitorowania pomieszczeń pod kątem obecności tylko i wyłącznie tlenku węgla (CO). Są jedynymi skutecznymi urządzeniami, dzięki którym można wykryć ten niebezpieczny gaz. Nie wykrywają żadnych innych gazów niż tlenek węgla. Nie mogą być stosowane jako, lub w zastępstwie czujek dymowych. Nie są przeznaczone do wykrywania dymu...